CZAS NA TUTORIAL-CZYLI JAK ZROBIĆ KARTKĘ SCHODKOWĄ

Witajcie

postanowiłam zrobić dziś z Wami kartkę schodkową dla kobiety
I decided to make with you  step card

Poniżej poszczególne kroki i wskazówki/Belowe the especially steps and tips


STEP 1: Prepering some materials and tools / KROK 1: Przygotuj materiały i narzędziaYou need: / Potrzebujesz
  • basic white card size A4/ kartkę bazową białą w formiacie A4
  • two cards 15x15 cm/ dwie kartki 15x15 cm
  • chipboard frame (I used the moon)/ tekturkę (Ja użyłam tekturki księżyc)
  • some cut out elements/ kilka wyciętych elementów
  • the ribbons and some lace/ wstążki i koronki
  • the glue and 3D foam squares/klej i kosteczki 3D
  • the scissors/nożyczki
  • the pencil and the ruler/ołówek i linijka
  • the distress ink/tusz brązujący
TIP 1: before you start choose the paper for the base. You can use the papers from the other collections, especially scraps! 
WSKAZÓWKA 1: zanim zacznie wybierz papier na bazy. Możesz użyć papierów z innych kolekcji, a nawet skrapek!STEP 2:You should mark the lines on the paper.  Next you need trimm it (7,5 cm, 5,5 cm and 2,3 cm)
KROK 2: zaznacz linie na papierze a następnie zagnij go (7,5 cm, 5,5 cm i 2,3 cm)


The other papers cut in size 15 x 7,2 cm; 15 x 4,7 cm; 15 x 1,7 cm.
Pozostały papier przytnij na rozmiar 15x7,2 cm, 15x4,7 cm, 15x1,7 cm


STEP3 You need distress the paper adges.
KROK 3 Przyciemnij tuszem brzegi papierów.STEP4 This part has a lot of fun!  You need only make a composition-using the chipboard and fussy cut elements! Please remember to start from the biggest part of your work with the biggest element.
KROK4 Ta część to sama frajda! Musisz tylko stworzyć kompozycję używając tekturki i wyciętych elementów. Proszę pamiętaj, aby zacząć od największej części pracy i największych elementów.

Ps I used one of my favorite chipboards-the moon/ ps Użyłam jednej z moich ulubionych tekturek-księżycaTIP 2 If you use the lace or ribbons, the best way to sticks it to the paper is attaches it to the other side of paper.
WSKAZÓWKA2 Jeśli używasz koronki lub wstążki najlepszym sposobem na jej przyklejenie jest jej doklejenie do odwrotnej strony papieru.


Of course you have make two smaller compositions. / Oczywiście musisz też stworzyć dwie mniejsze kompozycje


STEP 5 Next  glue the three compositions  to the white card.
KROK 5 Przyklej trzy kompozycje do białej kartki.


You can use glue Magic and 3d foam square/Możesz użyc kleju Magic i kosteczek 3D


Useful could be also the scissors for cutting the paper. / Przydatne mogą okazać się też nożyczki do prezyjnego wycinania papieru.


And...this is the end! I hope my short tutorial inspire you to create your own project!
I...to już koniec! Mam nadzieję, że mój krótki tutorial zachęcił Was do stworzenia Waszych własnych projektów!

greetings/pozdrawiam


2 komentarze:

Dziękujemy za odwiedziny i pozostawione komentarze :)

Copyright © 2016 CRAFT STYLE - blog , Blogger